خانه / پای سیب

پای سیب

پای سیب ازجمله شیرینی های خشکی است که با توجه به استفاده سیب و دارچین در پخت ان ,بسیار مقوی میباشد.این شیرینی بسیار پر طرفدار برای وعده عصرانه مخصوصا در ارگان ها سازمان ها و ادارات دولتی وخصوصی مورد استفاده قرار میگیرد.