پای نارگیلی

شیرینی پای ناگیلی با قیمت اتحادیه برای کاخانه های صنعتی و سازمانها و ارگانهای دولتی وخصوصی به صورت رایگان ارسال می کنیم.شیرینی پای ناگیلی بسیارخوش طعم و ماندگاراست.