فروش شیرینی گردویی با کیفیتی عالی در تهران

فروش شیرینی گردویی با کیفیت در تخصص شرکت میکادو می باشد. ما از بهترین نوع گردو برای تولید شیرینی گردویی استفاده می کنیم. همچنین بنا به درخواست مشتریان سایز این شیرینی خوشمزه را تغییر میدهیم.