پای نارگیلی

پای نارگیلی

محصولات/پای نارگیلی

4.5/5

شیرینی پای ناگیلی با قیمت اتحادیه برای کاخانه های صنعتی و سازمانها و ارگانهای دولتی وخصوصی به صورت رایگان ارسال می کنیم.شیرینی پای ناگیلی بسیارخوش طعم و ماندگاراست.

قیمت 40.000 تومان

مشاوره و سفارش

به اشتراک بگذارید